Εκτύπωση

A΄ Γυμνασίου

Χειμερινά Τμήματα: Έναρξη 5 Σεπτεμβρίου
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Έκθεση-Γλώσσα 2
Αρχαία 2
Μαθηματικά 2