Εκτύπωση

Γ΄ Γυμνασίου

Χειμερινά Τμήματα: Έναρξη 5 Σεπτεμβρίου
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Έκθεση-Γλώσσα 2
Αρχαία 3
Μαθηματικά 3
Φυσική-Χημεία 2