Εκτύπωση

Β΄ Λυκείου

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Χειμερινά Τμήματα: Έναρξη 5 Σεπτεμβρίου
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ*
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Μαθηματικά κατ. 2 Αρχαία κατ. 4
Φυσική κατ. 3 Λατινικά 1
Χημεία 1 Ιστορία κατ. Γ Λυκείου 1
Άλγεβρα 2 Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1 Γεωμετρία 1
Φυσική ΓΠ 2 Φυσική ΓΠ 2
Έκθεση 2 Έκθεση 2
    Χημεία 1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 13  ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 14

Οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να κάνουν επιλογή των μαθημάτων που θέλουν να παρακολουθήσουν.

* Οι μαθητές που προσανατολίζονται για Οικονομικές και Παιδαγωγικές σπουδές ΔΕΝ θα διδάσκονται Λατινικά.