Εκτύπωση

Γ΄ Λυκείου

ΘΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Πασίδηλη είναι η ανάγκη της έγκαιρης και συστηματικής προετοιμασίας για τους μαθητές εκείνους που έχουν την ευγενή φιλοδοξία να ενταχτούν στην Πανεπιστημιακή κοινότητα.

Οι "ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ" οργανώνουν τμήματα Β΄ και Γ΄ Λυκείου εντατικής προετοιμασίας διάρκειας τεσσάρων και πέντε εβδομάδων αντίστοιχα. Οι μαθητές που θα ενταχθούν σ' αυτά έχοντας περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους και αξιοποιώντας τον θα κατορθώσουν χωρίς άγχος να τελειώσουν έγκαιρα την ύλη τους, να παρακολουθήσουν πολλά επαναληπτικά μαθήματα και να φτάσουν καλύτερα προετοιμασμένοι στις εξετάσεις τους. Ειδικότερα οι μαθητές της Β΄ Λυκείου θα ξεκινήσουν από το Φεβρουάριο παράλληλα την προετοιμασία σε μαθήματα κατεύθυνσης της Γ΄ Λυκείου.

Τα θερινά τμήματα συνεχίζουν το πρόγραμμά τους την 1η Σεπτεμβρίου με την ίδια σύνθεση μαθητών-καθηγητών.

ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Έναρξη 14 ΙΟΥΝΙΟΥ (διάρκειας 5 εβδομάδων)
ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ*
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Μαθηματικά κατ. 7 Μαθηματικά κατ. 7 Αρχαία κατ. 6
Φυσική κατ. 5 Φυσική κατ. 5 Λατινικά. 4
Χημεία κατ. 2 Αναπτ.εφαρμογών 2 Ιστορία κατ. 2
Βιολογία κατ. 2 Οργάνωση & Διοικ 1 Λογοτεχνία. 2
Έκθεση 2 Έκθεση 2 Έκθεση 2
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Μαθηματικά 2
Φυσική 2
Ιστορία 2
Βιολογία 1
Αρχές Οικ.Θεωρ. 2
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Χειμερινά Τμήματα: Έναρξη 5 Σεπτεμβρίου
Ολιγομελή Τμήματα Αποφοίτων: Έναρξη 15 Σεπτεμβρίου
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Μαθηματικά κατ. 4 Μαθηματικά κατ. 4 Αρχαία κατ. 5
Φυσική κατ. 3 Φυσική κατ. 3 Λατινικά 3
Χημεία κατ. 2 Αναπτ.εφαρμογών 2 Ιστορία κατ. 2
Βιολογία κατ. 2 Οργάνωση & Διοικ 1 Λογοτεχνία. 2
Έκθεση 2 Έκθεση 2 Έκθεση 2
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Μαθηματικά ΓΠ 2
Φυσική ΓΠ 1
Βιολογία ΓΠ 1
Ιστορία ΓΠ 1
Αρχές Οικ.Θεωρ. ΓΠ 2

Οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να κάνουν επιλογή των μαθημάτων που θέλουν να παρακολουθήσουν.

* H Θεωρητική κατεύθυνση λειτουργεί σε συνεργασία με το Φιλολογικό φροντιστήριο Κ.Λάγρα