Εκτύπωση

Τμήματα Aποφοίτων

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Χειμερινά Τμήματα: Έναρξη 15 Σεπτεμβρίου

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Μαθηματικά κατ. 4 Μαθηματικά κατ. 4 Αρχαία κατ. 5
Φυσική κατ. 3 Φυσική κατ. 3 Λατινικά. 2
Χημεία κατ. 2 Αναπτ.εφαρμογών 2 Ιστορία κατ. 2
Βιολογία κατ. 2 Οργάνωση & Διοικ 1 Λογοτεχνία. 2
Έκθεση 2 Έκθεση 2 Έκθεση 2
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Μαθηματικά ΓΠ 2
Φυσική ΓΠ 1
Βιολογία ΓΠ 1
Ιστορία ΓΠ 1
Αρχές Οικ.Θεωρ. ΓΠ 2